Parkeringsselskab

parkeringsselskab

Hvis et privat parkeringsselskab skal kunne tjene penge ved, at folk parkerer deres biler på deres parkeringsplads, skal de være omhyggelige med at sikre, at der er skilte på området, der klart og tydeligt skilter med, under hvilke vilkår og regler der må parkeres.

Skiltene skal være sorte og hvide. Hvis skiltningen er i orden, og du vælger at parkere på området, har du stiltiende accepteret de betingelser parkeringsselskabet har.

Et privat parkeringsselskab må ikke give bøder. Det er kun politiet, der har den mulighed. Et parkeringsselskab kan opkræve en afgift, hvis du ikke overholder betingelserne for at parkere på området. Det er parkeringsselskabet, der skal bevise, at du ikke har overholdt reglerne. Det anbefales at gemme kvitteringer, hvis du har parkeret.

For at et parkeringsselskab skal kunne udskrive en afgift, skal de være medlem af Parkeringsklagenævnet. Det er også her, du skal henvende dig, hvis du ikke er enig med en parkeringsafgift du har fået.  

Parkering og gebyr

Det er op til parkeringsselskabet at bevise, at du ikke har overholdt reglerne. Det er f.eks. ikke nok, at de har sat et girokort på vinduet af din bil. De skal både bevise, at du ikke har overholdt reglerne, samtidig med at de skal sikre sig, at du har modtaget en parkeringsafgift. Hvis du ikke har modtaget et girokort, kan selskabet ikke forvente, at du betaler, og de kan heller ikke lægge rykkergebyr på afgiften. Datoen for hvornår en parkeringsafgift skal være betalt vil fremgå af girokortet.

At klage over en parkeringsafgift

Hvis du har modtaget en parkeringsafgift og ikke mener, at den er korrekt, skal du klage til parkeringsselskabet. Dette skal helst gøres skriftligt, så du har dokumentation for, at du reelt har klaget. Husk at begrunde, hvorfor du mener, at det er en fejl.

Hvis du ikke får medhold, har du 3 måneder til at klage til Parkeringsklagenævnet, der så vil se på sagen.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>