Familieopstilling – den perfekte terapeutiske løsning?

familieopstilling

Hvis du er interesseret i at arbejde på et problem med rod i din families historie, så vil du slet ikke være ringe stillet ved at kigge lidt nærmere på familieopstilling . familieopstilling har nemlig vist sig at være en særdeles effektiv måde, at få løst en række grundlæggende problemstillinger på. men hvad går familieopstillingi egentlig ud på?

Familieopstilling fokuserer på indgroede mønstre

Mange mennesker går til dagligt rundt og gentager et bestemt traumatisk mønster, der ofte går adskillige generationer tilbage. Dette mønster har med tiden vist sig at gå forstyrrende ind i personens liv, hvilket viser sig i form af en række konflikter af enten ydere eller indre natur.

Ved at vælge familieopstilling, så vil man nu forsøge at kaste lys over disse ubevidste konflikter – for derved at gøre det ubevidste bevidst. Ved at kunne se problemerne i klart dagslys, så vil man nu kunne påbegynde en egentlig helingsproces.

Vi er ikke isolerede enheder

Familieopstilling tager udgangspunkt i mennesket, som en del af en større helhed. Vi er nemlig ikke isolerede atomer, men er i stor udstrækning defineret af vores de systemer vi er vokset op i (typisk en familie). De personer, der er del af dette system er alle sammen med til at påvirke os – ligesom vi er med til at påvirke dem. Formålet med familieopstillingen er nu at synliggøre skjulte og skadelige dynamikker i familien for derved at skabe harmoni og ligevægt i en persons liv. Dette gøres ved at:

• Identificere underliggende mønstre, problemstillinger, traumer eller spændinger i et for personen vigtigt forhold, såsom vedkommendes familie eller ægteskab.

• Afbryde destruktive mønstre ved at identificere årsagerne til en persons  fysiske eller psykiske reaktionsmønstre. Disse reaktionsmønstre kan komme til udtryk som b.la. spiseforstyrrelser, depressionstilstande eller måske stofmisbrug.

• Se en persons problemer i et samlet lys for derved at kunne implementere forandring via konkrete handlingsplaner.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>